TwitterFacebook

Samen Beslissen

Deze week is de landelijke campagne Samen Beslissen van start gegaan. Een initiatief van de Nederlandse Patiëntenfederatie en de Federatie van Medisch Specialisten. Het doel van de campagne is het creëren van bewustwording bij artsen en patiënten en het aanjagen van bestaande initiatieven die 'samen beslissen' mogelijk maken.

logo Samen Beslissen

De Nederlandse Vereniging Klompvoetjes (NVK) ondersteunt deze campagne van harte!

Uit onderzoek blijkt dat wanneer arts en patiënt (of ouders van een patiëntje) samen beslissen er vaker tevredenheid is over de behandeling en dat de compliance toeneemt (het opvolgen/voortzetten van de behandeling thuis). Dit is ook bij de intensieve behandeling van klompvoetjes heel belangrijk, waarbij de discipline van de ouders een belangrijke succesfactor is.

Door samen te beslissen ontstaat ook een sterker gevoel van gelijkwaardigheid tussen arts en patiënt (en ouders). Dit vindt de NVK een fundamentele basis voor goed contact en open communicatie. Als je je gezien en gehoord voelt, durf je als (ouders van een) patiënt ook echt vragen te stellen en eventueel je zorgen te uiten. Het is heel vervelend als je denkt 'Het zal wel een gekke vraag zijn.'

De NVK stimuleert een optimale communicatie tussen arts en patiënt o.a. door elk jaar een Klompvoetjesdag te organiseren waar ouders van kinderen met klompvoetjes en medische professionals elkaar kunnen ontmoeten en direct in gesprek kunnen gaan. Verder probeert de NVK altijd alert te zijn en ogen en oren open te houden. Dat betekent dat soms om opheldering wordt gevraagd als ouders aankloppen en hun zorgen delen. De NVK is ervan overtuigd dat dit ook in het voordeel van artsen werkt. Zij zijn vakmensen die ook het beste willen voor hun patiënten. Het kan geen kwaad om als patiëntenvereniging af en toe wat tips en ideeën mee te geven.

De NVK zet zich ook in om goed samen te werken, en samen te beslissen, met alle kinderorthopeden in Nederland. We dragen actief bij aan de verbetering van de kwaliteit van klompvoetzorg in Nederland. Ook een dergelijke samenwerking begint bij een goed gesprek. Zo simpel is het. Het is fijn dat ook in die samenwerking een gevoel van gelijkwaardigheid bestaat en dat er goed wordt gewerkt aan gezamenlijke doelen. Dit heeft in 2014 geleid tot de richtlijn voor de behandeling van kinderen met klompvoeten. Een wereldprimeur die veel (internationale) belangstelling heeft gehad.

De NVK kan het niet beter verwoorden dan de Patiëntenfederatie en de Federatie van Medisch Specialisten al deden: 'Betere zorg begint bij een goed gesprek'.

 nvk sb